TEŞEKKÜR

TEŞEKKÜR
Bizden Haberler 0

 TEŞEKKÜR 

Değerli Öğretmenlerimiz,

 Sayın Velilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz,

   Sorgulayan eğitim sistemimizin devamı olan

‘Tahtada Sözlülerimize’

     Büyük bir özveriyle katılan, öğrencilerini takip eden, yetişmelerine büyük katkı sağlayan

Öğretmenlerimize,

     Sorulan sorulara verdikleri yanıtlarla derslerde verdikleri emeğin karşılığını, bilgi birikimlerini sözlülerde gösteren

Sevgili öğrencilerimizin

hayallerini gerçekleştirme yolundaki kararlılıklarına,

    Çocuklarının ve kurumumuzun yanında tam bir güven duygularıyla bizleri yüreklendiren 

Saygıdeğer velilerimizin samimiyetlerine,

    Gönlünü eğitime ve öğrencilerine adamış Sözlü sisteminin başlatılmasında öncü ve bizzat uygulayan, emeğini ve özverisini her zaman hissettiğimiz değerli 

Okul Müdürümüz Sayın Ahmet HANÇERLİOĞULLARI ’na

Yürekten teşekkür ediyoruz !

BU EMEK, BU GÜVEN, BU DESTEK, BU İNANÇ

Mutlaka karşılığını bulacak, yavrularımız hayalini kurdukları 

sağlıklı, mutlu, başarılı yarınlarını 

mutlaka ama mutlaka

KAZANACAKLARDIR !

Sevgilerimizle…      

 

Niçin Sözlü Yoklama?

 

Eğitim ve öğretimde başarı sadece konuyu anlatmak, anlatımla ilgili test soruları çözmek, alınan yanıtları doğru - yanlış olarak değerlendirmekte yeterince sağlanamıyor.

Bu nedenle;

Gerçeklerle yüzleşmek, özeleştiride bulunmak en yararlı yolu bulmak için bu yoğun ve çetin yolu Tümay olarak her öğretim yılı uygularız.

Çünkü;

Çoğu kez öğrenci tam bilgiye ulaşamadan, konuyu tam öğrenemeden soruyu doğru ya da niçin yanlış yaptığının farkında bile olamıyor, zira aynı konuda her soruyu yanıtlayamıyor. Öyleyse öğrencinin kendini tanıması, öğretmenin öğrenciyi tanıması eğitimde çok önemlidir. 

Sözlü yoklamalarda alınan yanıtlar, öğrencinin bilgi düzeyini belirleyeceği gibi soru üzerinde doğru düşünüp düşünmediğini, bilgiyi doğru kullanıp kullanmadığını, soruyu anlayıp anlamadığını net olarak gösterir.

Bu gerçek, derslerin ne derece yararlı işlenip işlenmediğini, öğretmenin ders anlatma becerisini ve bilgi yeterliliğini de ortaya koyar.

Konuya hâkim, sınıfa hâkim, bilgiyi aktarma gücü yeterli bir öğretmenin hiç kuşkusuz kendisi de öğrencileri de başarılı olacaktır.

İşte bu nedenlerle uzun bir süredir. Öğretmenlerimizle sözlü yoklamalar yapıyoruz.

Bu yoklamaların sonucu öğrenciyi daha yakından tanıyoruz. Aşağıda sıraladığımız bulguların ışığında daha objektif bir eğitim yapabilme gayretine giriyoruz.

Bu yoklamalar sonucu:

Ders çalışma alışkanlığı edinip edinmediğini

Öğrencilerimizin bilgi düzeylerini, 

Eksik bilgilerini,

Öğrencinin bilgiyi bilip bilmediğini,

Konuyu, soruyu anlayıp anlamadığını,

Soruyu çözerken doğru bilgiyi uygulaması,

Doğru bakış açısı olup olmadığını,

Özgüven yeterliliğini,

Kendini anlatıp anlatamadığını,

Programlı bir çalışma yapıp yapmadığını,

Soru çözme alışkanlığı edinip edinmediğini,

Zamanı doğru kullanıp kullanamadığını,

Başarısız olduğu soru modellerini bilip bilmediğini,

Derslere devamı devamsızlığını,

Verilen ödevleri yapıp yapmadığını

 Gibi…

 

Başarıyı doğrudan etkileyen bu etmenleri saptıyoruz. Ders programlarımızı buna göre yapıyoruz. Özeleştiri ile kendimizi ve öğretmenlerimizi geliştiriyoruz.

Amacımız her öğrencimize ulaşabilmek, tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim vererek onların hayalini kurdukları başarıyı yakalamalarına hizmet etmektir.

 

TÜMAY EĞİTİM KURUMLARI

 

 

 
Yorumlar

Düşüncelerini Paylaş