Hemen her öğrenci için deneme soru kitaplarında sayfanın yarısını kaplayan paragraf soruları korkulu bir rüyadır. Ancak paragraf sorularını çözmeden önce yapılması gereken ilk şey paragraf sorularına karşı olumsuz önyargıyı kırmak ve bakış açısını değiştirmektir.

Paragraf soruları sadece sınavlarda çıkan sorular gibi görünse de paragraflar aslında günlük yaşantımızın içindedir. Gazete makaleleri, haberler, akademik ya da sosyal içerikli metinler, dergi ve gazetelerdeki köşe yazıları hepsi paragraflardan oluşur. Bu açıdan bakıldığında paragraf soruları birer zorunluluk değil, hayatımızda karşılaştığımız paragraflarla ilgili soruların sınavlarda çıkan biçimidir.

Paragraf Sorularını Anlayabilmenin Ve Hızlı Çözebilmenin Yolu

Paragraf sorularını anlayabilmenin ve hızlı çözebilmenin yolu okuma alışkanlığı edinmekten geçer. Paragraf sorularını hızlı çözmek ve daha iyi anlamak için mutlaka okuma alışkanlığını kazanmak gerekir. Okuma alışkanlığı paragraf sorularını daha hızlı çözmeye yardımcı olurken, paragrafın sonuna gelindiğinde başını unutma olasılığını da ortadan kaldırır.

Paragraf sorularını rahat yapabilmek için okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Okuma alışkanlığı kazanarak paragraf soruları çok daha rahat bir şekilde yapılmaktadır.

Paragraf Sorularını Rahat Yapabilmek İçin Okuma Alışkanlığı Kazanmalısınız

Okuma alışkanlığında özellikle deneme tarzında yazılmış metinlere ağırlık vermek paragraf sorularının daha rahat yapılmasını sağlar. Çünkü paragraf sorularının çoğunluğu deneme metinlerinden oluşur. Ne kadar çok deneme metni okunursa o denli paragraf sorularındaki anlatım biçimlerine o denli aşina olunur. Bunun bir sonucu olarak öğrenci karşılaştığı paragraf sorusunda ne istendiğini daha kolay kavrar.

Soru Kökünü Dikkatli Bir Şekilde Oku

Paragraf sorularını çözerken yapılması gereken ilk olarak soru kökünün dikkatli bir şekilde okunmasıdır. Soru kökünde ne istenildiğini anlamak ve kavramak bu aşamada son derece önemlidir. Paragraf soru kökünde olan çıkarılamaz, değerlendirilemez, yanlıştır gibi olumsuz soru kökleri öğrencilerin soruları yanlış cevaplanmasına neden olabilmektedir. Özellikle öğrenci sınav kaygısı içindeyse, odaklanması yüksek değilse sınav sırasında, sınav heyecanından soru kökünü yanlış okuyabilmektedir. Paragraf sorularını doğru bir şekilde çözmek öncelikle soru kökünü iyi okuyup anlamaktan ve irdelemekten geçer. Paragraf sorularının çözümüne öncelikle soru kökü okunarak başlanmalı, sonrasında paragraf okunmalıdır.

Şıklara Göz Gezdir

Soru kökünü okuduktan, kavradıktan ve paragraf sorusunda ne istediğini anladıktan sonra şıklara kısaca göz gezdirmek gerekir. Bu kısa göz gezdirme sırasında şıklar kısmen de olsa akılda kalacağı için paragraf sorusunu okurken şıklardan tanıdık gelen cümlelerin altını çizerek yanlış olan şıklar daha rahat elenir.

Paragrafı Oku – İlgili Cümlelerin Altını Çiz

Soru şıklarına göz gezdirdikten sonra sıra paragraf metnini okumaya gelir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; paragraf okunurken her cümlenin altının çizilmemesidir. Eğer her cümlenin altı çizilirse, şıklara tekrar dönülüp bakıldığında gerekli bilgiler bulunmaz ve paragraf sorusunun içinde kaybolma sıkıntısıyla karşı karşıya gelinir. Bu bakımdan yalnızca şıklarla benzerlik gösteren cümlelerin altını çizmek öğrencinin paragraf sorusunu yanıtlamasın kolaylaştırmaktadırı kolaylaştırmaktadır.

Ana Düşünceyi Belirle

Paragraf sorularını okuduktan sonra yapılması gereken ilk iş ana düşünceyi bulmak ve belirlemektir. Paragraf sorularında verilen soru tipleri öğrencinin anlama gücünü değerlendirmektedir. Paragraf sorularında ana düşünceyi bulmak için bol metin okunmalı ve bu konuda beceriye ulaşılmalıdır. Anlamla ilgili sorularda sözcükler paragrafın bütünüyle örtüşmelidir. Bu bakımdan paragraf sorularını yanıtlarken ana düşüncenin belirlenmesi soruyu çözmeyi kolaylaştırır.

Metne Bağlı Kal

Paragraf sorularında paragraf metnine bağlı kalınmalı, öğrenci soruyu cevaplarken kendi fikirlerini ve kişisel yargısını kullanmamalıdır.

Karşıt Kavramlı Belirlemelere, Olumsuz Olarak Belirtilen Kelimelere ve Tarizlere Dikkat Et

Paragraf sorularında karşıt kavramlı belirlemelere, olumsuz olarak belirtilen kelimelere ve tarizlere dikkat edilmelidir.

Cevap İçin Seçeneklerden Yola Çıkma

Paragraf sorularında cevabı bulmak için seçeneklerden yola çıkılmaz. Cevapları eleyerek gitmek paragraf sorularında doğru bir teknik değildir. Paragraf sorularında metnin anlaşılması, ana fikrinin ve ne istendiğinin belirlenmesi gerekir. Metnin anlaşılması ile paragraf sorusu yarı yarıya çözülmüş olur.

Paragraf Sorularının Çözümünü Sona Bırakma

Paragraf sorularının çözümü sona bırakılmamalıdır. Paragraf sorularının çözümünü en sona bırakmak öğrencide strese ve zaman kaygısına yol açar. Paragraf sorularının çözümünde öğrenci dersin kendi içindeki sıralamasını baz almalı ve deneme çözümlerinde kendi yöntemini bulmalıdır.

Cevap Seçeneklerini En Fazla İkiye İndir

Paragraf sorularında cevap seçenekleri en fazla ikiye indirilmelidir. İki seçenek arasında kalındığı takdirde “bunu anlatmak isteseydi bu şekilde mi anlatırdı” diye soru sorulması ve sonrasında tekrar paragrafa bakılması ile doğru cevap bulunabilir.