Neden TÜMAY

 • Özgür hisseden ve farkındalığı yüksek olan öğrenciler daima daha kolay ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir. Bizler de yılların eğitim markası olarak bu bilinçle hareket ediyor; kurum yönetimi, rehberlik sistemimiz ve tecrübeli öğretmen kadromuzla beraber öğrencilerimize, onları hayatın her alanında hazır hâle getirecek teorik altyapıyı sunuyoruz.
 • 10. sınıflarımızın temel eğitimlerini almalarına özellikle önem vermekteyiz, çünkü her bir öğrencimizin hem teorik olarak hem de kişisel gelişimleri açısından temel eğitimlerinin iyi olması demek, ülkemizin gelecek temelllerinin sağlam atılması demektir. Bu bilinçle, 9.ve 10. sınıflarımızın eğitiminde boş alan bırakmıyor, onları güvenle ileride yer alacakları sınav sürecine hazır hale getiriyoruz.
 • Okulumuz, öğrencilerimizin hem kişisel gelişimlerini sağlayacak hem de mecburi eğitim ihtiyaçlarını alabilecekleri özel bir programla beraber “tam gün eğitim modelini” benimsemiştir. Kurumumuzda uyguladığımız tam gün eğitim modeli, öğrencilerimizi sadece eğitim saatleri içerisinde okulda tutmaya yönelik bir uygulamadan ibaret olmayıp aldıkları derslere ek olarak ihtiyaca yönelik “özel derslerle”, istedikleri zaman erişebilecekleri “kütüphane ortamıyla” ve bilgilerini pekiştirme şansı buldukları “soru çözüm saatleriyle” zenginleştirilmiş bir nitelik taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki her öğrencinin “zamanı” değerlidir.
 • Derslerimizden sonra gerçekleştirdiğimiz “soru çözüm saatleri”, öğrencilerimizin derslerinde gördükleri konuları anında pekiştirmelerini sağlar. Soru çözüm saatlerimiz, aynı zamanda öğrencilerimizin çözemedikleri soruları arkadaşlarıyla beraber tartışmalarını ve sorgulamalarını teşvik eden bir şekilde yerine getirilmektedir. Böylece her bir öğrencimiz, kendileriyle özel olarak ilgilenen öğretmenlerimizle beraber eksikliklerini keşfederek ve anlayarak giderir.
 • Öğrencilerimiz sınava hazırlık süreci kapsamında, gerek sınıf gerekse birebir özel dersleri yanında, her hafta işledikleri konuları içeren “tarama sınavları” ve sınava hazırlık sürecine yönelik “deneme sınavlarına” girme şansına sahiptirler. Alanında uzman öğretmenlerimizce hazırlanan ve kontrol edilen sınav sorularımız, sadece öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini bilgileri pekiştirmelerini sağlamakla kalmıyor, öğrencilerimizin girecekleri üniversite sınavına tam olarak hazır hale gelmelerini de amaçlıyor.
 • Her sınıfımızın 8-12 kişilik olması eğitimimizi özel kılmaktadır. Sınıf mevcudiyetlerini öğrencilerin yönelimlerine ve seviyelerine göre oluşturarak her bir öğrencinin gelişim sürecini yakından takip etmekteyiz. Sınıflarımızı kalabalık tutmak yerine, ihtiyaçlara yönelik şekilde sınıf sayılarını artırarak, derslerimizin öğrenciler için rahat ve özel geçmesini sağlamaktayız. Böylece öğrencilerimiz, butik sınıflar içerisinde arkadaşları ve öğretmenleriyle pratik bir çalışma ortamına sahip olmakta ve kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri sınıf ortamları bulmaktadırlar.
 • Öğrencilerimizin ebeveynleriyle aktif bir şekilde iletişim süreci yürütmekteyiz. Her bir öğrencimizin olduğu gibi ebeveynlerimizin de çocuklarına yönelik düşüncelerini ve isteklerini rahatlıkla ifade edebilecekleri alanlar yaratmak için kurum yönetimimiz ve rehberlik hizmetimizle beraber çalışmaktayız. Ebeveynlerimize yönelik oluşturduğumuz dinamik iletişim ağımız, öğretmen-öğrenci-veli iletişim sürecinin eğitime faydalı ve işlevsel bir şekilde yürümesini sağlamaktadır.
Okulumuzda Yapılan Sosyal Aktiviteler

Lise dönemi, öğrencilerin kendilerini sağlıklı bir şekilde keşfetmeleri gereken, yeteneklerini ortaya çıkarmak için çeşitli fırsatlara ihtiyaç duydukları ve bilgiyi hayat pratiğiyle sınama yolunda mesafe kat edecekleri önemli bir gelişim dönemidir. Bu sebeple her bir öğrenciyi bu yolda cesaretlendirmek, teşvik etmek ve bu yolda sağlam durup eğilmemelerini sağlamak, tecrübeli bir eğitim kurumunun ve bünyesindeki eğitimcilerin başlıca görevidir.

Bu görevi yıllardır severek ve başarıyla yerine getiren Tümay Eğitim Kurumları olarak bir dakika bile vakti boşa harcamadan öğrencilerimizin geleceği için çalışmakta ve yeni eğitim modelleri yaratmaktayız. Bu sayede inandığımız bütünsel eğitim modelini sosyal aktivitelerle de desteklemekteyiz. Sosyal aktivitelerimizin öğrencilerimizin teorik eğitimlerini güçlendirdiğini biliyoruz, bu sebeple dersleriyle özdeşim kurabilecekleri sosyal aktiviteler oluşturmaya önem veriyoruz. Bu bilgiler ışığında okulumuzdaki başlıca sosyal aktivitelerimiz şunlardır:

 • Satranç turnuvası
 • Pin Pong turnuvası
 • Langırt turnuvası
 • Sosyal kulüp çalışmaları
 • Duvar Gazetesi etkinlikleri
 • Gençlik Şölenleri
 • Üniversite Gezileri
 • Gelenekselleşen Döner Partimiz ve daha nicesi...