Anadolu Lisesi

42 Yıllık

Tecrübe

Üniversiteyi değil hayata bakış açısı
kazandırır!

Detaylı Bilgi

Lütfen eğitim programlarımız ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Tümay Anadolu Lisesi

Öğrenmeyi Öğreten,
Ufuk Açan Eğitim Anlayışı

Tümay Anadolu Lisesi'nde eğitim kişiye özel kariyer geliştirme programı ile birlikte verilir. Öğrencinin duygusal ve akademik gelişimi sürekli olarak takip edilir ve öğrenme öğretilir. Öğrencinin becerileri ve kişisel özellikleri de dikkate alınarak, ailesi ile iletişim içerisinde geleceğe hazırlanır.
Geleceğin teknoloji ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sürekli inovasyon ufku öğrencilerimizin en önemli kazanımlarıdır. Eğitim anlayışımızı, geleneksel derinliğimizle bütünleyerek çığır açacak vizyonla aktarıyoruz.
Tümay Anadolu Lisesi'nde 9 ve 10. sınıflara 9 adet TYT, 8 adet ders denemesi, 11. sınıflara 4 adet TYT, 7 adet AYT, 16 adet ders denemesi ve 12. sınıflara 42 adet "YKS Deneme Sınavı” yapılır.

Her öğrencinin durumu ayrı ayrı takip edilerek, akademik ve duygusal gelişim ve değişim süreci raporlanarak düzenli olarak aile ile iletişim içerisinde uçtan uca kontrol ve destek sağlanır.

Tümay'ın efsaneleşmiş kazanadıran kitaplar serisi düzenli olarak güncellenerek müfredat dışı etüd ve destek çalışmaları ile birlikte sunulur.

Okul içi ve dışında programlanan özel etiklinkler ve aktiviteler ile öğrencileri motivasyon ve birliktelik düzeyleri kontrol altında tutulur.

Tümay Farkı

İletişim

+90 312 430 23 40
info@tumay.com.tr

Neredeyiz?

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA

Kurumumuzda 9. 10. 11. ve 12. sınıflara eğitim vermekteyiz. Her bir sınıfımızda öğrencilerimizin müfredata ve sınavlara ilişkin teorik ihtiyaçları eksik bırakılmaksızın giderilir; ancak öğrencilerimiz, hangi sınıfta oldukları fark etmeksizin okulumuz bünyesinde verilen ek dersler, soru çözüm saatleri ve özel derslerden eşit bir şekilde yararlanma şansına sahiptirler.

12. sınıf öğrencilerimiz için 9. ve 10. sınıflarda verdiğimiz temel eğitimi titiz bir programla genişletiyor ve böylece temel eğitimimizi pekiştirmiş oluyoruz. Bu programı yerine getirirken okul müfredatına yönelik derslerimizi, üniversite sınavı hazırlık derslerimizle birleştiriyoruz. Bu sayede 11. ve 12. sınıflarda yer alan sınav grubu öğrencilerimizin her birinin ihtiyaçlarını çok iyi biliyor, dinamik ve ihtiyaca dayalı bir öğrenim programı uygulayabiliyoruz.

Tam gün eğitim modelimiz bünyesindeki “kütüphane hizmetimiz”, öğrencilerimize istedikleri zaman erişebilecekleri çalışma ortamlarını sağlamasının yanında, kütüphanemiz içerisinde yararlanabilecekleri ek ders kaynaklarını hizmetlerine sunar.

Tam gün eğitim modelimizde, her öğrencimizin eğitim sürecinin her anını verimli şekilde geçirmesine önem gösteriyoruz. Bu sebeple her öğrencimiz, kütüphane ve soru özüm saatleri dışında, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli öğretmenlerimizden “özel ders” alma şansına sahiptir. Öğrencilerimizin, almış oldukları sınıf derslerinin yanında, eksik oldukları ve zorlandıkları konuları istedikleri zaman giderebilecekleri özel ders hakkına sahip olmaları, onları sınav sürecinde güçlü kılmakta ve güvende hissettirmektedir.

Sınıf derslerimizin en önemli özelliklerinden birisi de tecrübeli öğretmenlerimiz ve rehberlik hizmetimizin iş birliğiyle uygulamaya koyduğumuz “ödev sistemi”dir. Ödevler günlük ve haftalık bir şekilde oluşturularak her öğrencimizin çalışma disiplininin oluşması sağlanmaktadır. Ödevler verildikten sonra titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Ödev sistemiyle beraber amacımız, öğrencinin öz disiplinini kurarak derslerdeki sorumluluğunu hayatın her alanına yansıtmasıdır.

Her bir öğrencimizin bütünsel yönden eğitimine önem gösterdiğimizi her fırsatta ortaya koyuyor ve bu anlayışımıza yönelik programlar geliştiriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize, erişebilecekleri tüm imkanların yanında “eğitim danışmanlığı” da vermekteyiz. Eğitim danışmanlığımız, öğrencilerimizin sınava iyi hazırlanmalarının yanında, çalışma süreçlerini nasıl götürebileceklerine ve sınava yönelik yönelimlerini nasıl keşfedebileceklerine dair bir dizi çalışmayı içermektedir. Biliyoruz ki öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri, “işlemeyi ve yönetmeyi” bildikleri ölçüce hayata yansıtabileceklerdir.

Tümay’ın ülkemizce bilinen bir marka haline gelmesi, yıllara dayanan bir çalışma sürecinden süzülen birikimin sonucudur. Bu birikimin yegane yaratıcıları ise tecrübeli yönetimi ve eğitim kadrosudur. Kurumumuz olarak tecrübenin ışığında oluşan bir yönelimle alanında uzman ve her anlamda birikimli öğretmenlerle çalışmaktayız.

Detaylı Bilgi İçin

Lütfen
Bizimle İletişime Geçiniz