Kayıt Belgeleri

Okulumuza kayıt için istenen belgeler; Nüfus Cüzdanı ve 4 Adet Fotoğraf